• ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

  • ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

  • ΣΥΓΚΟΛΗΣΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ INOX-TIG

  • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

H PLAST – TECH είναι μία εταιρεία που κινείται στην αγορά της μήχανο – τεχνουργίας πάνω από 30 χρόνια. Είναι μια καθαρά οικογενειακή εταιρεία που διατηρεί την κρυσταλλική ποιότητα της δια μέσου των ετών.